Thông tin tuyển dụng

Môi trường năng động, đa ngành nghề, nhiều cơ hội để hợp tác và phát triển là nơi để các bạn thử sức, trải nghiệm và sáng tạo.
Hãy đến với VIETIN COSECO để bạn được là chính mình.
Tất cả Việc làm
Việc làm Vị trí tuyển dụng SL Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên kỹ thuật ĐHKK Nhân viên 01 31/10/2021
Nhân viên kỹ thuật Cấp thoát nước Nhân viên 01 31/10/2021
Nhân viên kỹ thuật Điện Nhân viên 02 31/10/2021