CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH – TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

Kể từ khi đợt dịch Covid lần thứ tư bùng phát trên cả nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng và Chính phủ về công tác phòng chống dịch, Chi bộ và Ban lãnh đạo Công ty Vietin Coseco đã nhanh chóng chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe của cán bộ nhân viên (CBNV) trong hệ thống Công ty đồng thời vẫn nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đã được giao.

Xác định mục tiêu trước mắt là ưu tiên số 1 cho nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho CBNV là trên hết, trước hết theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Công ty đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid do đ/c Bí thư chi bộ kiêm Tổng giám đốc làm Trưởng ban, phân công trách nhiệm đến từng thành viên, xây dựng các kịch bản ứng phó để đảm bảo sự chủ động và hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của dịch bệnh, thực hiện phân tách các nhóm làm việc để bảo vệ an toàn nguồn lực, ưu tiên ứng dụng tối đa công nghệ 4.0 trong hoạt động, kêu gọi sự vào cuộc tích cực của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và mỗi cá nhân CBNV trong việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch của Chính phủ, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, NHCT và của Công ty, tuyên truyền vận động gia đình, người thân ủng hộ và thực hiện nghiêm túc các biện pháp, khuyến cáo của các cơ quan có thẩm quyền nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Song song với việc xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch, Công ty không ngừng nỗ lực triển khai các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Dù làm việc tại nhà hay trực tại Công ty, mỗi CBNV đều được yêu cầu nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm để đảm bảo công việc nào không bị ảnh hưởng hay ảnh hưởng ít bởi dịch bệnh đều phải thực hiện đúng hạn, hiệu quả và chất lượng, tranh thủ học hỏi để nâng cao kiến thức chuyên môn. Các chỉ đạo và trao đổi giữa lãnh đạo Công ty, lãnh đạo phòng và CBNV được thực hiện và triển khai nhanh chóng thông qua các hình thức điện thoại, email, các nhóm chat. Các cuộc họp chi bộ, họp giao ban, họp trao đổi công việc vẫn diễn ra đều đặn thông qua các giao diện phần mềm trực tuyến. Trong giai đoạn này, tinh thần, bản lĩnh và ý thức trách nhiệm tiên phong của người Đảng viên, người đứng đầu tổ chức, đơn vị cần được phát huy hơn bao giờ hết.

Toàn thể lãnh đạo và CBNV toàn Công ty nhất trí thể hiện quyết tâm mỗi cá nhân đều có trách nhiệm và là một pháo đài phòng chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng, nỗ lực thực hiện các mục tiêu, kế hoạch ở mức tốt nhất, hiệu quả nhất có thể.

Them_Khau_trang_1
Một buổi sinh hoạt chi bộ và họp giao ban trực tuyến
 
Ý kiến bạn đọc