Quyết định thay đổi mô hình tổ chức Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin

Thực hiện Nghị quyết số 135/NQ-HĐQT-NHCT1.2 ngày 14/4/2020 của Hội đồng Quản trị VietinBank về việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin (Công ty); sáng ngày 6/10/2020 tại Hà Nội, Ban Thường vụ Công đoàn VietinBank tổ chức Lễ công bố Quyết định chuyển đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và ra mắt Hội đồng Thành viên (HĐTV) Công ty.

fb1a88c0bfdbe3f38be9d7ff632db957
Ảnh: Hội đồng thành viên Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin

Đến dự buổi Lễ có: Ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VietinBank; ông Phạm Anh Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn VietinBank; bà Nguyễn Thị Yên - Ủy viên Ban Chấp hành, Trưởng Ban Tài chính Công đoàn VietinBank.

Về phía Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin có ông Hạ Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc cùng một số ông/bà BLĐ, lãnh đạo phòng/ban nghiệp vụ của Công ty.

Theo Ban Tổ chức, Ban Thường vụ Công đoàn VietinBank Quyết định thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin từ mô hình Hội đồng Quản trị sang mô hình Hội đồng Thành viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/5/2020.

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Công đoàn VietinBank cũng công bố Quyết định thành lập Hội đồng Thành viên Công ty. Nhân sự Hội đồng Thành viên Công ty gồm: Ông Hạ Quang Vũ - Chủ tịch Hội đồng Thành viên; ông Nguyễn Đình Vinh - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn VietinBank - Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Đinh Quốc Tuấn - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Hội đồng Thành viên; ông Phạm Trọng Nghĩa - Phó phòng Thị trường Vốn, Khối Kinh doanh Vốn và Thị trường VietinBank - Thành viên Hội đồng Thành viên.

Việc thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức quản lý và thành lập Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Vietin hôm nay là bước ngoặt lớn đối với Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tính chuyên nghiệp, hoàn thành nhiệm vụ được Ban Lãnh đạo VietinBank giao phó.

ddd47f26ab229273142e2cc97882568d
Ảnh: Hội đồng thành viên, Ban Lãnh đạo, Lãnh đạo một số phòng ban/nghiệp vụ của Công ty chụp ảnh cùng Ban Lãnh đạo VietinBank, Lãnh đạo Công đoàn VietinBank
Theo: Xuân Nguyên
Reviews