Thư viện Ảnh

Thư viện Ảnh
IMG_3037
Hình ảnh đoàn đi Quy Nhơn T10/2020
 
IMG_3039
Hình ảnh đoàn Hưu trí T10/2020
 
 
unnamed_2unnamed_1_1unnamed_3
Vietin Race - Sống Khỏe để yêu thương  T11/ 2020 - Khối Vận Hành