1dfe0d9e9fc35f9d06d2

 

Kính gửi: Quý nhà đầu tư quan tâm

Công ty chúng tôi trân trọng kính mời Quý Nhà đầu tư là các tổ chức quan tâm đến việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với thông tin như sau:

1. Thông tin tài sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.

- Diện tích: 140.618,5 m2

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng, mục đích: đất thương mại dịch vụ; thời hạn đến ngày 30/06/2064

- Thời gian xem hồ sơ pháp lý: tháng 5/2022

2. Yêu cầu đối với nhà đầu tư:

- Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản.

- Có năng lực tài chính triển khai đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

- Ký quỹ để chứng minh năng lực và cam kết thực hiện đầu tư xây dựng.

- Nhà đầu tư gửi thư xác nhận quan tâm triển khai thực hiện và ký quỹ trước ngày 16/6/2022.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ - Đầu tư Vietin

Địa chỉ: Tầng 3, số 34 phối Cửa Nam, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 941 2480/ 098 665 1984

Email: anhHNP@vietinbank.vn

Ý kiến bạn đọc