Ông Phan Tiến Dũng

Ông Phan Tiến Dũng

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Kinh tế

Email: Phantiendung@vietinbank.vn