Đinh Quốc Tuấn

Đinh Quốc Tuấn

Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng

Điện thoại: 0913.283.869

Email: Tuan.dq@Vietinbank.vn